Zwrot kosztów

Wystarczy wypełnić właściwe druki i w odpowiednim terminie zanieść je do Urzędu Skarbowego. Zwrot kosztów poniesionych z tytułu zakupu urządzenia rejestrującego przyznawany jest za wszystkie kasy zakupione przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Kasa fiskalna może być dużym wydatkiem, szczególnie dla początkującego przedsiębiorcy, dlatego warto postarać się o ulgę i dopełnić wszPortfelystkich formalności.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany przepisami do zakupu i zarejestrowania kasy fiskalnej może uzyskać zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Urząd Skarbowy zwraca nawet 90% kwoty zakupu. Maksymalnie możemy uzyskać nawet 700zł, co stanowi niemałą sumę, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero rozkręcają swoją działalność. Aby uzyskać taką ulgę, trzeba dopełnić kilku formalności.

Zgłoś wszystkie kasy fiskalne do Urzędu

Zanim rozpoczniemy ewidencjonowanie, zgłośmy informację o zainstalowanej kasie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W tym celu należy wypełnić druk „Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania”. Przy rozpoczęciu ewidencjonowania możemy wnioskować o zwrot kosztów poniesionych z tytułu wszystkich zakupionych przez nas kas, także tych rezerwowych. Najlepiej od razu zdecydować, czy wystarczy nam jedna kasa fiskalna, czy chcemy mieć ich więcej, ponieważ później nie będziemy mogli liczyć na otrzymanie zwrotu za kolejne zakupione kasy.

Obowiązkowe zgłoszenie fiskalizacji

Nasza kasa fiskalna musi zostać zafiskalizowana w wyznaczonym terminie. Jeśli zrobimy to za późno, możemy pożegnać się z ulgą. Fiskalizacji dokonuje serwis. Na czym polega ten proces? To trwały zapis numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Czynność ta jest jednorazowa i nie można jej cofnąć. W ciągu siedmiu dni od dokonania fiskalizacji musimy zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. Nawet gdyby nie zależało nam na otrzymaniu zwrotu, zgłoszenie takie to obowiązek każdego użytkownika kasy. Wypełniamy w tym celu druk „Zgłoszenie kasy przez podatnika”. Niektóre firmy produkujące kasy fiskalne dołączają ten druk do zestawu z urządzeniem.

Zapłać od razu

Jednym z warunków uzyskania ulgi na zakup kasy jest zapłata całej kwoty od razu. Nie możemy więc kupić urządzenia na raty, jeśli zależy nam na uzyskaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego. Potrzebna nam będzie faktura zakupu oraz dowód zapłaty. Z tymi dokumentami udajemy się do właściwego nam Urzędu Skarbowego. To, w jaki sposób otrzymamy ulgę, zależy od tego, czy jesteśmy płatnikami VAT, czy nie.

Odliczenie od podatku

Płatnicy VAT mogą odliczyć ulgę uzyskaną z tytułu zakupu kasy w deklaracji VAT za miesiąc rozpoczęcia ewidencjonowania lub za następne miesiące. Dowód zapłaty stanowi podstawę do dokonania odliczenia. Obowiązuje jednak zasada, że odliczenie to nie może być wyższe niż różnica między kwotą VAT należną a naliczoną. Gdy VAT naliczony okazuje się większy lub równy kwocie podatku należnego, możemy otrzymać zwrot ulgi, która nie została wcześniej rozliczona. Kwota zwrotu nie może jednak w danym okresie przekroczyć 25% całej kwoty przysługującej do odliczenia, jeśli podatnik składa deklaracje miesięczne, i 50% w przypadku deklaracji składanych kwartalnie.

Nie płacisz VAT – dostaniesz przelew

W jaki sposób otrzymają zwrot przedsiębiorcy zwolnieni od podatku VAT? Odpowiednia suma wpłynie na ich rachunek bankowy w ciągu 25 dni od złożenia wniosku. Aby móc liczyć na taki przelew, musimy wypełnić druk „Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej” i złożyć go w naszym Urzędzie Skarbowym.

Zamkniesz firmę – zwrócisz za ulgę

W wyjątkowych przypadkach przedsiębiorca może być zmuszony do zwrócenia przyznanej mu ulgi na zakup kas fiskalnych. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy właściciel firmy uzna, że kasa fiskalna nie jest mu już potrzebna w ciągu 3 lat od jej zarejestrowania. Podobnie w przypadku, gdy firma zostanie zamknięta, nim miną ustawowe 3 lata. W każdej innej sytuacji ulga zostaje przyznana jednorazowo i bezzwrotnie.