Nawet 1.000 zł za każde urządzenie – tyle od 2018 r. ma wynosić kwota ulgi na zakup kasy fiskalnej. Tak wynika z projektu ustawy nowelizacyjnej. Ulga taka ma jednak przysługiwać wyłącznie na kasę online’ową – przesyłającą dane do Centralnego Repozytorium Kas. Ustawodawca przewiduje też wprowadzenie obostrzeń w przepisach regulujących kwestię utraty prawa do takiego odliczenia.

Nowelizacja ustawy o VAT planowana na początek 2018 r. wprowadzi spore zmiany w kwestii rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Niektórzy przedsiębiorcy będą musieli obowiązkowo zacząć stosować kasy fiskalne online już od 2019 r., inni – od 2020 r. W przypadku pozostałych wymiana urządzeń rejestrujących będzie przebiegać stopniowo – wraz z wygasaniem ich homologacji.

Zakup nowej kasy fiskalnej może stanowić spory wydatek – szczególnie dla najmniejszych firm. W związku z tym twórcy projektu nowelizacji przewidzieli wprowadzenie zmian dotyczących ulgi na zakup kasy fiskalnej od 2018 r. Zmiany te okażą się bardzo korzystne dla podatników wymieniających urządzenia lub dobrowolnie decydujących się na zakup kasy online.

Czytaj więcej o kasach online od 2018 r.

 

Ulga na kasę fiskalną – dla kogo od 2018 r.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, prawo do ulgi na kasę od 2018 r. będą mieli podatnicy zobowiązani przepisami do wymiany urządzenia (m.in. mechanicy, fryzjerzy, kosmetyczki, stacje paliw, hotele, kluby fitness, firmy budowlane i gastronomiczne) – będzie ono przysługiwało, nawet jeśli podatnik już wcześniej skorzystał z takiej ulgi.

Podobnie jak obecnie, odliczenia takiego będą mogli dokonać również przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Co więcej, z ulgi będą też mogli skorzystać wszyscy podatnicy, którzy zdecydują się dobrowolnie na wymianę kasy na urządzenie działające online.

Ustawodawca przewiduje jednak jeden istotny warunek – ulga będzie przysługiwała wyłącznie na zakup kasy fiskalne online. W ten sposób resort finansów chce promować nowy typ urządzeń. Przez najbliższe kilka lat będzie bowiem można kupować kasy „starego” typu, jednak nie będzie na nie przysługiwała ulga.

 

Wyższa ulga na kasę online od 2018 r.

Wprowadzenie dodatkowej ulgi na wymianę kasy fiskalnej to nie jedyna dobra wiadomość. W art. 111 ust. 4 ustawy o VAT ma zostać zmieniony zapis określający kwotę maksymalną ulgi. Podobnie jak obecnie, odliczenie lub zwrot będzie wynosił 90% wartości urządzenia, nie więcej niż 1.000 zł. W aktualnym stanie prawnym kwota ta wynosi 700 zł.

Oczywiście należy liczyć się z tym, że kasy fiskalne online’owe będą nieco droższe od modeli dostępnych na rynku obecnie. Jednak nie będzie to duża różnica w cenie – podwyższenie kwoty ulgi powinno w pełni tę różnicę zrekompensować.

 

Okoliczności pozbawiające prawa do ulgi na kasę

Twórcy projektu zdecydowali się wprowadzić zmiany także w art. 111 ust. 6 ustawy. Obecnie przepis ten brzmi:

Art. 111

(…)

6. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

 

Od 2018 r. okres 3 lat ma zostać zwiększony do 4 lat. Jak wyjaśniają twórcy projektu, wydłużenie tego okresu ma bezpośredni związek z podwyższeniem kwoty ulgi.

Ponadto w powyższym przepisie mają zostać wprowadzone zmiany doprecyzowujące, które rozwieją wątpliwości podatników pojawiające się w aktualnych przepisach. Wyrażenie „zaprzestaną ich używania” ma zostać zastąpione słowami „zakończą prowadzenie działalności gospodarczej”. Z kolei zamiast „nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego” pojawi się: „nie poddadzą w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu”.

Z jednej strony wydłużenie okresu, w którym spóźnienie z przeglądem lub zakończenie działalności, będzie dla podatników pewnym utrudnieniem. Z drugiej strony, skonkretyzowanie, iż utrata prawa do ulgi nastąpi w przypadku „zakończenia działalności” w ciągu 4 lat, mocno zawęża katalog tych okoliczności. Przedsiębiorca nie będzie musiał zwrócić ulgi m.in. w przypadku kradzieży kasy lub wymiany urządzenia na nowe. Należy jednak pamiętać, iż projekt jest dopiero na etapie opiniowania. Ostateczne brzmienie przepisów może się różnić od obecnych planów ministerstwa.