Z początkiem przyszłego roku na zmiany w stosowaniu kas fiskalnych muszą się przygotować między innymi przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową. Sprawdź, co dokładnie zmienia się w zwolnieniach z kas fiskalnych od 1 stycznia 2019 r.

Jest już projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących . Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2019 r. i ma obowiązywać aż do końca 2021 r. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, zajmujesz się sprzedażą wysyłkową, zapoznaj się koniecznie z nadchodzącymi zmianami.

 

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej w 2019 r.

W roku 2019 oraz w  latach kolejnych podatnicy, którzy dokonują sprzedaży wysyłkowej nadal będą mogli korzystać z przysługującego im dotychczas zwolnienia z kas. Skorzystanie z niego będzie wciąż wymagało spełnienia kilku warunków:

– dokonywania dostawy towaru wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej,

– otrzymania zapłaty w całości na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK,

– prowadzenia ewidencji i posiadania dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wskazujących, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Przepisy, które wejdą w życie w 2019 roku przewidują jednak możliwość korzystania z tego zwolnienia, nawet jeśli drugi z powyższych warunków nie zostanie spełniony, jeśli dostawa towaru zostanie w całości udokumentowana fakturą. Podatnik, który będzie wciąż chciał korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej, musi spełnić opisane powyżej warunki.

 

Kto nie skorzysta ze zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 roku?

W nowym rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas fiskalnych znalazło się kilka innych nowości. Między innymi z katalogu zwolnień przedmiotowych usunięto 4 czynności, których wykonywanie nie wymagało stosowania kasy fiskalnej. W 2019 roku paragon fiskalny wydrukuje np. sprzątaczka i dorożkarz. Ze zwolnienia przedmiotowego z kas nie skorzystają też podatnicy, którzy świadczą wybrane usługi, a nie udokumentują tych czynności fakturami. Chodzi m.in o sprzedaż:

– energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych,

– wody w postaci naturalnej; usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

– usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych,

– usług związanych ze zbieraniem, przemieszczaniem, obróbką i przetwarzaniem odpadów,

– usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Jeśli przedsiębiorca wykonujący którąś z powyższych czynności dalej będzie chciał korzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r., obowiązkowo musi udokumentować ją fakturą.