Paragon fiskalny z kasy online otrzymają klienci firm budowlanych i osoby, które skorzystały z usług remontowych. Kiedy? Ostateczna data wymiany dotychczasowych urządzeń fiskalnych dla budowlańców i kilku innych branż to 1 lipca 2021 r. Lepiej dotrzymać tego terminu, w przeciwnym razie grozi nam utrata ulgi na zakup kasy. 

Usługi budowlane od 1 lipca 2021 r. muszą być ewidencjonowane z wykorzystaniem kasy online. Nie są to jedyne czynności objęte tym obowiązkiem – ustawodawca wyznaczył w tym etapie kilka dużych grup przedsiębiorców. Prawnicy, kosmetyczki, fryzjerzy i lekarze również wymieniają dotychczasowe urządzenia na online. Przepisy dotyczą też siłowni i klubów fitness – tam też za zakup wstępu do obiektu należy wydrukować paragon fiskalny z kasy online’owej.

Ze względu na pandemię, kasy fiskalne dla branży budowlanej zostały odroczone. Teraz zbliża się wyznaczony termin. Kolejnego przesunięcia nie będzie. Przedsiębiorcy, którzy spóźnią się z wymianą i z początkiem lipca będą wciąż korzystać z urządzeń starego typu – muszą się liczyć z konsekwencjami, m.in. utratą ulgi na zakup kasy online.

Paragon z kasy online dla budowlańca

Przepisy ogólne ustawy o VAT zobowiązują podatników z różnych branż do stosowania kas fiskalnych online – urządzeń przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas. Wśród nich znalazła się także branża usług budowlanych. Żeby ustalić, które dokładnie czynności objęte są obowiązkiem ewidencji na kasach online, musimy posłużyć się nie tylko ustawą o VAT, ale też ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Dlaczego?

Z zapisów tego aktu prawnego wynika, że roboty budowlane to prace, które polegają na budowie, ale również na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Inny punkt ustawy wspomina też o wykonywaniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego.

W praktyce oznacza to, że paragon z kasy online powinien wydrukować nie tylko przedsiębiorca, który zajmuje się stricte usługami budowlanymi, ale też remontem mieszkań i domów. Nie ma znaczenia, na jaką skalę wykonuje takie prace – od 1 lipca 2021 r. musi mieć urządzenie fiskalne online i korzystać z niego przy rozliczaniu się z klientami.

Ulga na kasę online w 2021 r.

Na szczęście podatnicy zmuszeni przepisami do wymiany posiadanych urządzeń, nie muszą płacić za nie pełnej kwoty. Przy zakupie kasy online przysługuje im bowiem ulga do 90% ceny netto – nie więcej jednak niż 700 zł. Prawo do ulgi mają także przedsiębiorcy, którzy w przeszłości skorzystali już z odliczenia przy nabyciu kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

Pamiętaj jednak, że nieterminowe wprowadzenie kasy fiskalnej online, skutkuje utratą prawa do ulgi. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy podatnik w obowiązującym dla niego terminie wymiany, był w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. W innych przypadkach spóźnienie z kasą oznacza konieczność zapłacenia za nią pełnej kwoty, bez możliwości dokonania odliczenia.