1 października 2013 roku weszły w życie zmodyfikowane przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076). Regulacje te  zastąpiły dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 212, poz. 1338 ze zm.). Wprawdzie nowy akt prawny nie jest bardzo rewolucyjny, ale warto się zaznajomić ze zmianami, które wprowadza.

Potwierdzenie ważne 4 lata

Jedną z istotniejszych modyfikacji jest wydłużenie okresu ważności potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT, a które wskazuje, że dany model kasy spełnia odpowiednie funkcje oraz kryteria i warunki techniczne. Okres ważności takiego potwierdzenia wynosił 3 lata, natomiast zgodnie z rozporządzeniem z 27 sierpnia 2013r. potwierdzenie jest ważne dłużej, bo 4 lata.

Nowe definicje

Pojęcia programu archiwizującego oraz programu pracy kasy uległy redefinicji. Z uwagi na fakt, że program archiwizujący tak naprawdę nie przekazuje danych do archiwizowania, ten fragment definicji został usunięty. Za archiwizowanie danych odpowiedzialny jest program pracy kasy, o czym wyraźnie stanowi § 2 pkt 23 nowego rozporządzenia. Program archiwizujący natomiast, to zgodnie z aktualną definicją zewnętrzny program umożliwiający w ogólnie dostępnych systemach odczyt, prezentację i sprawdzenie danych zapisanych na Informatycznych Nośnikach Danych.

Paragon fiskalny

Warunki i kryteria techniczne kas dostosowano do regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363). Określono więc listę danych, których drukowanie na paragonie musi umożliwiać kasa fiskalna. Wśród nich znajduje się oznaczenie „PARAGON FISKALNY” (§ 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia), nazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację (§ 10 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia) i numer NIP nabywcy drukowany na jego życzenie (§ 10 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia).

Kasa stara, ale dobra

Nie są to naturalnie wszystkie modyfikacje wprowadzone przez rozporządzenie z 27 sierpnia 2013 roku. Można wspomnieć jeszcze, że § 5 ust. 1 pkt 1 lit. d) tego dokumentu prawnego podaje, iż kasa fiskalna musi być zbudowana m.in. z zegara wskazującego datę i czas. Co jeśli go nie ma? Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym § 33 nowego rozporządzenia, podatnicy dalej mogą użytkować swoje „stare” urządzenia rejestrujące, pod warunkiem jednak, że umożliwiają one prawidłowe rozliczanie należnego podatku.