Jednolity Plik Kontrolny, czyli rodzaj elektronicznego raportowania danych księgowych, sprawdził się już w wielu krajach europejskich. Od 1 lipca 2016 r. także polscy przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia rejestrów w taki sposób. Sprawdź, czy obejmie to również Twoją firmę!

 

Duże przedsiębiorstwo ˜– czyli jakie?

Nowe przepisy ordynacji podatkowej wprowadzane są stopniowo. Od początku lipca 2016 roku obowiązek raportowania przy pomocy JPK mają tzw. duże przedsiębiorstwa. Co to właściwie znaczy? Odpowiedź można znaleźć w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W jej rozumieniu duży przedsiębiorca to taki, który średniorocznie zatrudniał co najmniej 250 pracowników i osiągnął roczny obrót powyżej 50 milionów euro lub sumy aktywów w bilansie rocznym przekroczyły 43 miliony euro.

 

Nowe przepisy obejmą wszystkich

Nie oznacza to jednak, że małe i średnie przedsiębiorstwa, a także mikroprzedsiębiorstwa będą zwolnione z obowiązku przygotowywania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ustawodawca przewidział jednak dla nich inny termin wprowadzenia tego rozwiązania. Od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały co miesiąc raportować ewidencję zakupu i sprzedaży VAT; mikroprzedsiębiorstwa ten obowiązek obejmie od 1 stycznia 2018 r.

 

Ułatwione kontrole

Wprowadzenie ujednoliconego formatu pliku ma ułatwić kompetentnym organom przeprowadzanie kontroli i zautomatyzować cały proces. W wielu wypadkach fizyczna kontrola u przedsiębiorcy nie będzie konieczna, a przesłany JPK potwierdzi tylko prawidłowość prowadzonych rozliczeń.