Dużo się mówi o tym, kto musi stosować kasy fiskalne, zwłaszcza nowoczesne modele online. Wielu podatników wdroży jest w swoich firmach jeszcze w tym roku oraz w przyszłym. A kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2021 r.? Którzy przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia?

Od lat widoczna jest wyraźna tendencja – każde nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas ogranicza zakres korzystania z tych preferencji. Przedsiębiorcy muszą być uważni, jeśli chodzi o przysługujące im prawo do zwolnienia. Jednak zgodnie z aktualnymi przepisami, nic nie wskazuje na to, żeby w 2021 r. nowe grupy podatników utraciły to prawo. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519) jest ważne do 31 grudnia 2021 r.

 

Zwolnienie podmiotowe z kas w 2021 r.

Wśród przedsiębiorców, którzy nie muszą mieć kasy w 2021 r. są ci korzystający ze zwolnienia podmiotowego. Kasa fiskalna nie jest dla nich obowiązkowa, jeżeli nie przekroczą określonego limitu obrotów w roku. Jaki jest aktualny limit uprawniający do sprzedaży bez urządzenia rejestrującego? Podobnie jak w latach poprzednich wynosi on 20.000 zł netto rocznie. Taki sam pułap obowiązywać będzie podatników w 2021 r.

A co w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych? Limit do zwolnienia z kas liczony jest w proporcji do okresu prowadzenia firmy.

 

Wyłączenia ze zwolnień z kas w 2021 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2021 r. obowiązuje wykaz czynności, które zostały wyłączone ze zwolnienia z kas. Podatnicy wykonujący określone przepisami usługi muszą stosować kasy fiskalne niezależnie od osiąganych obrotów. Czynności te wymieniono w § 4 rozporządzenia, o którym była mowa wcześniej. Co znajduje się na liście wyłączeń?

Wymieniono w niej m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi wymiany opon i kół, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy stomatologów, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego. Także dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych itp.

Nie są to wszystkie usługi, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do większości zwolnień z kas. Katalog czynności jest dość obszerny. Warto zapoznać się z nim w całości, żeby mieć pewność, kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2021 r., a dla kogo jest obowiązkowa od pierwszej sprzedaży.

 

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2021 r.?

Przepisy, które obowiązują tym i w przyszłym roku, przewidują też tzw. zwolnienie przedmiotowe z kas fiskalnych. Prawo do niego przysługuje przedsiębiorcom wykonującym określone czynności. Ze względu na swój szczególny charakter nie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej. Szczegółowa lista znajduje się w części I do rozporządzenia.

Modyfikacje w systemie kasowym w Polsce mają wyraźny kierunek. Coraz więcej podatników musi stosować kasy fiskalne i wdrażać nowoczesne modele online. Warto pilnować zmian w przepisach i być na bieżąco, jeśli chodzi o branżę, w której działamy. Sprzedaż bez urządzenia rejestrującego, w sytuacji, gdy mamy obowiązek ją stosować, jest niezgodna z przepisami może się wiązać z sankcjami finansowymi.