Coraz więcej innowacyjnych urządzeń online trafia do polskich przedsiębiorców. Część podatników, zobligowana przepisami, już wyposażyła się w nowoczesne sprzęty do rejestrowania sprzedaży. Z kolei kilka sporych branż zrobi to w najbliższej przyszłości. Kto musi wymienić kasy fiskalne i w jakich terminach?

Kasy fiskalne online to aktualnie najnowocześniejsze urządzenia do rejestrowania sprzedaży. Niektórzy podatnicy są zobligowani przepisami do stosowania tych urządzeń w firmach. Część z nich już wyposażyła się w sprzęty online’owe. Między innymi mechanicy i wulkanizatorzy. Kto musi wymienić kasy fiskalne starego typu w następnej kolejności?

 

Mechanicy, wulkanizatorzy i stacje paliw

W harmonogramie wymiany kas na online znalazło się kilka dużych branż. Terminy zostały ściśle określone wiele miesięcy wcześniej. Jednak ze względu na pandemię COVID-19 część z nich przesunięto. Właściwie jedynie mechanicy, wulkanizatorzy i właściciele stacji paliw wystartowali z kasami online’owymi w wyznaczonym terminie 1 stycznia 2020 r. Pozostali przedsiębiorcy wejdą w ten obowiązek kilka miesięcy później w stosunku do pierwotnych założeń.

 

Gastronomia, hotele i sprzedaż węgla

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą stacjonarne placówki gastronomiczne i świadczą usługi związane z wyżywieniem (w tym również sezonowo) muszą wymienić kasy fiskalne na online do 1 stycznia 2021 r.

Taki sam termin dotyczy usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Kto jeszcze musi wymienić kasy fiskalne i w jakim terminie?

Ostatni etap wymiany kasy obejmie kilka branż. Kasy fiskalne wymienią na online podatnicy świadczący usługi:

– fryzjerskie,

– kosmetyczne i kosmetologiczne,

– budowlane,

– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

– prawnicze,

– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Przedsiębiorcy, których dotyczą wymienione czynności, muszą wprowadzić urządzenia fiskalne online do 1 lipca 2021 r.

 

Czy można wcześniej wymienić kasy fiskalne na online?

Podane terminy są graniczne – nie można ich przekroczyć. Stosowanie kas starego typu po wyznaczonych datach wymiany jest niezgodne z przepisami. Natomiast nie ma przeszkód, by wyposażyć się w kasy fiskalne online wcześniej. Zwłaszcza jeśli otwieramy firmę i za kilka miesięcy będziemy musieli wdrożyć innowacyjne urządzenia. Wygodniejsze i bardziej opłacalne będzie wybranie modelu online od razu i wprowadzenie go do użycia, jeszcze przed wymaganym terminem.

 

Zobacz też: Fiskalny terminal płatniczy POSPAY Online – już w sprzedaży!