Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów zostało już opublikowane. Wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku. Szacuje się, że w związku ze zmianą przepisów, kasy fiskalne w 2015 roku kupi około 100 tys. podatników! Sprawdź, czy znajdziesz się wśród nich. Przeczytaj, kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016 roku i jakie istotne modyfikacje wprowadził do projektu rozporządzenia ustawodawca.

Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016?

Odpowiedź na pytanie: Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016, zgodnie z nowym rozporządzeniem, ma związek z kwestią zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych oraz z tzw. katalogiem czynności wyłączonych.

Z założenia każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, powinien ewidencjonować obrót i kwotę podatku od tej sprzedaży, za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej. Jednakże Minister Finansów ma prawo do wprowadzania czasowych zwolnień z tego obowiązku i  jak na razie z tego prawa korzysta. Chociaż nie da się ukryć, że stosuje je dla coraz węższej grupy podatników. Rok 2015 i 2016 nie będzie inny. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku znacznie zawęży grupę podatników, którzy po 1 stycznia 2015 roku będą mogli cieszyć się przywilejem sprzedaży bez kasy. Ustawodawca poszerzy, natomiast, katalog czynności całkowicie wyłączonych ze zwolnień w 2015 i 2016 roku.

Katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 i 2016 roku – są zmiany w rozporządzeniu

 Dla wybranych czynności nie stosuje się zwolnień z kas fiskalnych i to bez względu na wysokość rocznego obrotu podatnika, sposób dokonywania zapłaty czy jakiekolwiek inne czynniki. Czynności te zawarte są w tzw. katalogu wyłączeń ze zwolnień. Katalog taki obowiązywał w latach 2013 i 2014, tak też będzie po 1 stycznia 2015 roku. W praktyce oznacza to, że każdy podatnik, który wykonuje choćby jedną czynność wymienioną na liście katalogu wyłączeń, jest zobligowany do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej. Katalog ten znajdziemy w § 4 nowego rozporządzenia, które wejdzie w życie z początkiem roku i będzie obowiązywać w latach 2015-2016.

Zapoznaj się z tą bardzo ważną zmianą w stosowaniu kas fiskalnych – wchodzącą w życie od 1 stycznia 2015 roku!  

Wymienione poniżej towary i usługi, zostały całkowicie wyłączone z jakichkolwiek zwolnień z kas fiskalnych. Bez względu więc na wartość obrotu, czy też sposób sprzedaży, przedsiębiorca będzie zobowiązany do ewidencjonowania ich z użyciem kasy fiskalnej od 2015 roku. W § 4 nowego rozporządzenia obowiązującego w latach 2015-2016 czytamy, że:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

 

2) świadczenia usług:

(…)

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

Uwaga! Lista wyłączeń zawarta w opublikowanej wersji rozporządzenia różni się od wersji projektowanej!

 Osoby, które zapoznały się z projektem rozporządzenia (projekt z 22 lipca 2014 r.), zainteresuje z pewnością fakt, że ostateczna, opublikowana lista czynności dopisanych do katalogu wyłączeń, różni się nieco od listy z wersji projektowanej. 

Które konkretnie sformułowania uległy zmianie?

Lit. c – wyrażenie „pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów” zostało zastąpione wyrażeniem „pojazdów silnikowych oraz motorowerów”;

Lit. d – dodano uzupełnienie: „dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów”;

Lit. g – brzmienie tego przepisu całkowicie zmieniono! Sformułowanie „prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętych wpisem do repertorium A i P” zastąpiono sformułowaniem: „prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzeni”. Natomiast „usługi doradztwa podatkowego” wyłoniono jako oddzielną grupę czynności, która znalazła się w lit. h tego rozporządzenia;

Lit. i – sformułowanie „usług gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia” zastąpiono słowami:

„związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)”;

 

Zmiany wydają się kosmetyczne, ale niektóre są naprawdę istotne. Wybrane nowe pozycje, które zawiera katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 i 2016 zostały sformułowane dużo bardziej precyzyjnie, w porównaniu z projektem z 22 lipca 2014 r.

Usługi, które poszerzyły listę czynności wyłączonych, są objęte obowiązkową ewidencją na kasie fiskalnej w 2015 i 2016 roku. Każdy podatnik, który nawet tylko raz wykonał jedną czynność z katalogu, będzie musiał kupić kasę fiskalną.

Jeżeli odnalazłeś na liście wyłączeń świadczone przez siebie usługi, zastanawiasz się pewnie, od czego masz właściwie zacząć. Kasy fiskalne Posnet, Elzab, Innova, którą wybrać? Kasa mała czy duża, która będzie lepsza dla mojej firmy? Kasa fiskalna czy drukarka fiskalna? Jakie formalności wiążą się ze stosowaniem kasy? Gdzie kupuje się kasy fiskalne? Warszawa czy inne duże miasta mają mnóstwo serwisów kas, w których znajdziesz odpowiednie urządzenie. Wkrótce opublikujemy serię artykułów poradnikowym, by pomóc Ci w dobrym wyborze kasy lub drukarki dla siebie.

 Zanim jednak zabierzesz się za zakup konkretnego urządzenia fiskalnego, dowiedz się

Od kiedy trzeba mieć kasę fiskalną w 2015 roku?

Uwaga! Poszerzona lista wyłączeń ze zwolnień to nie jedyna ważna zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku. Wśród pozostałych ważnych modyfikacji, można wymienić między innymi: Likwidację zwolnienia dla niewielkiej liczby usług oraz zmianę sposobu liczenia obrotu do zwolnienia. Przeczytaj więcej o tych zmianach w przepisach.

O likwidacji zwolnienia dla małej liczby usług dowiesz się w artykule Kasy fiskalne w 2015 – Likwidacja zwolnienia dla niewielkiej liczby usług

O tym, czego nie trzeba będzie wliczać do obrotu do zwolnienia podmiotowego przeczytasz w artykule Kasy fiskalne w 2015 i 2016 roku – Zmiana sposobu liczenia obrotu do zwolnienia