Podatnicy będą musieli wymienić swoje kasy fiskalne, jednak proces ten zostanie rozciągnięty w czasie. Resort finansów przewidział jednak wprowadzenie obowiązku stosowania kas online dla niektórych branż. Warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne, a także stacje paliw będą musiały wprowadzić nowe kasy już od 1 stycznia 2019 r. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzi ustawa nowelizacyjna.

Zapowiadane już od 2016 roku przepisy dotyczące kas fiskalnych online i e-paragonów od początku wzbudzają wiele emocji wśród polskich przedsiębiorców i konsumentów. Pierwsi obawiają się ciągłej kontroli sprzedaży ze strony fiskusa, drudzy – inwigilacji ich prywatnych wydatków. Jednak ani pierwsza, ani druga grupa nie ma powodów do obaw – tak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę – Prawo o miarach. Projekt ten pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji dnia 18 września 2017 r.

 

Kasy fiskalne online – co to takiego?

Projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje wprowadzenie nowego typu kas fiskalnych – urządzenia te mają łączyć się z Centralnym Repozytorium Kas – zaawansowanego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kasa w sposób ciągły i automatyczny będzie przesyłać dane o transakcjach (wysokości obrotu i kwotach podatku należnego, stawkach VAT, rodzaju towaru lub usługi oraz czasie i miejscu instalacji kasy) do CRK, do którego dostęp będą mieli Minister Finansów, dyrektorzy izb skarbowych, a także naczelnicy urzędów skarbowych i celnych.

Kasy fiskalne online będą mniej wymagające pod względem formalności od kas obecnie użytkowanych przez przedsiębiorców. Fiskalizacja urządzenia dokonywana będzie automatycznie podczas pierwszego połączenia z CRK. Zniknie też obowiązek składania w urzędzie skarbowym zawiadomienia w obecnej formie.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że Krajowa Administracja Skarbowa nie będzie miała dostępu do żadnych danych nabywców – pozostaną oni w pełni anonimowi (oczywiście z wyjątkiem przypadków, w których paragon zawiera numer NIP nabywcy). System będzie gromadził i przetwarzał dane, jednak będą to dane dotyczące wyłącznie przedsiębiorców będących właścicielami kas.

Właściciele kas fiskalnych natomiast nie muszą obawiać się zwiększonej liczby kontroli ani szczegółowej weryfikacji poprawności każdej transakcji. Ministerstwo Finansów nie kryje się z tym, iż celem wprowadzenia kas fiskalnych online jest zmniejszenie szarej strefy i poprawa ściągalności podatków. System CRK ma jednak przede wszystkim umożliwić sprawniejsze eliminowanie przypadków poważnych nadużyć podatkowych. Kontrole mają być rzadsze, za to bardziej skuteczne.

Faktura do paragonu – tylko z numerem NIP nabywcy

To jeszcze nie koniec środków, za pomocą których resort finansów chce walczyć z nieuczciwymi praktykami. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie dodatkowego warunku dla wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Będzie to możliwe wyłączenie w przypadku paragonów zawierających numer NIP nabywcy.

Problem polega na tym, iż nie wszystkie obecnie użytkowane kasy fiskalne mają techniczną możliwość wydruku numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu. W praktyce więc po wejściu w życie projektowanych przepisów właściciele starszych modeli kas będą mieli dwie możliwości – albo nie będą mogli wystawiać faktur do paragonów, albo będą musieli kupić nowe kasy.

Nowe zasady mają na celu wyeliminowanie stosowanej przez nieuczciwych przedsiębiorców praktyki wystawiania zaprzyjaźnionym firmom faktur do paragonów, które nie zostały odebrane przez klientów.

 

Kasy online – dla kogo od 2019 r.?

Wejście w życie nowych przepisów nie będzie wymagało od podatników natychmiastowej wymiany kas. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, proces ten ma następować stopniowo. Nowelizacja ogranicza możliwość uzyskiwania homologacji dla kas „starego” typu – urządzenia z papierową kopią paragonu zachowają homologacje do końca 2018 r., natomiast te z kopią elektroniczną – do końca 2022 roku.

Twórcy projektu przewidzieli jednak wprowadzenie obowiązku wymiany kas na online dla branż zidentyfikowanych jako szczególnie podatne na nadużycia podatkowe. Najwcześniej kasy online będą musieli wprowadzić w działalności mechanicy, wulkanizatorzy, a także stacje paliw – urządzenia nowego typu będą musieli stosować już od 1 stycznia 2019 r. Następnie przyjdzie kolej na branżę gastronomiczna i budowlaną – podatnicy świadczący takie usługi będą musieli mieć kasy online od 1 lipca 2019 r. Z kolei fryzjerzy, kosmetyczki, a także podatnicy świadczący usługi hotelarskie i fitness – od 1 stycznia 2020 r.

 

Powyższej zostały opisane najważniejsze zmiany z projektu nowelizacji. Aktualnie jest on na etapie opiniowania. Wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.