Projekt nowego rozporządzenia regulującego kwestię stosowania kas fiskalnych, znany był od lipca 2014 roku. Projektowane nowelizacje i cięcia w zwolnieniach z kas nie spodobały się podatnikom.  Zwłaszcza kilka grup usługodawców, których czekać miała całkowita utrata przywileju bez kas, z niepokojem czekało na zaakceptowanie opracowywanego dokumentu. Niektórzy po cichu liczyli na to, że być może ustawodawca wycofa się z zaproponowanego, poszerzonego  katalogu wyłączeń. Czy tak się stało? Znamy już odpowiedź na to pytanie. Znamy też ostateczną, opublikowaną treść rozporządzenia, które wejdzie w życie za niecały miesiąc.  

Kasy fiskalne w 2015 roku – mamy już nowe rozporządzenie!

Mamy już nowe rozporządzenie i nie mamy żadnych wątpliwości, kto kupi kasy fiskalne w 2015 r. Kto  straci prawo do dalszej sprzedaży towarów i usług bez ewidencji na urządzeniu fiskalnych, a kto je utrzyma, przynajmniej przez najbliższe 2 lata. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opublikowane 7 listopada 2014 w Dz. U. z  pod poz. 1544. Od przepisów, które zawiera zaakceptowany i opublikowany dokument nie ma już „odwrotu”. Nowe regulacje będą obowiązywały podatników od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Nowe rozporządzenie, podobnie jak poprzednie (z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), określa podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Precyzuje też czynności, które zostały z tych zwolnień całkowicie wyłączone.

Kasy fiskalne w 2015 – ostateczna wersja rozporządzenia różni się od projektowanej

Każdy podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, powinien koniecznie zapoznać się z nowymi przepisami. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś – to już ostatni dzwonek. Nowe przepisy  zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, a więc za niecały miesiąc. Zaktualizowany akt prawny mocno ograniczy zakres stosowania zwolnień z kas fiskalnych. Naprawdę radykalną modyfikację wprowadzono w zakresie obowiązywania wyłączeń ze zwolnień.

Kasy fiskalne w 2015 roku będzie musiało wprowadzić kilka dużych grup usługodawców. Szacuje się, że urządzenia te w przyszłym roku zakupi ok. 100,000 podatników!

Sprawdź, czy znajdziesz się wśród nich. Czy wciąż dotyczą Ciebie zwolnienia z kas fiskalnych  w 2015 roku, czy też Twoje usługi znalazły się w poszerzonym katalogu wyłączeń. Zapoznaj się z opublikowaną wersją rozporządzenia, nawet jeśli przeglądałeś projekt znany od lipca 2014 roku. Dlaczego? Nowe, opublikowane rozporządzenie zawiera pewną ilość drobnych, ale istotnych zmian, które mają charakter doprecyzowujący. Opiszemy je w kolejnym artykule.

Chcesz wiedzieć, czy czeka Cię zakup kasy fiskalnej?

A może ciekawi Ciebie, czym różni się ostateczna wersja nowego rozporządzenia, od wersji projektowanej?

Przeczytaj artykuł Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016 roku?