Nowe rozporządzenie Ministra Finansów regulujące kwestię stosowania urządzeń fiskalnych, ograniczy zwolnienia z tego obowiązku dla wielu przedsiębiorców. Poszerzenie katalogu wyłączeń i likwidacja zwolnienia dla małej liczby usług to nie jednak nie wszystkie zmiany w stosowaniu kas. Wbrew pozorom niektóre przyszłoroczne regulacje będą też dla podatników korzystne. Jedną z nowości, która z pewnością spodoba się przedsiębiorcom, stanowi zmiana sposobu liczenia obrotu do zwolnienia. Jak będziemy liczyć wysokość obrotu po 1 stycznia 2015 roku?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadzi kolejne ograniczenia w korzystaniu ze zwolnień z kas. Szacuje się, że znowelizowane przepisy sprawią, iż dziesiątki tysięcy podatników kupi kasy fiskalne w 2015 roku. Na szczęście – niektóre osoby utrzymają prawo do zwolnienia i to nie jedyny powód do radości. Optymizmem może ich napawać także nowy sposób liczenia obrotu rocznego do zwolnienia podmiotowego.

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 – wysokość limitu obrotu pozostanie bez zmian

Poszerzenie katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas pozbawi tego przywileju wielu usługodawców. Jednocześnie, wciąż spora liczba przedsiębiorców będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Warunkiem jest nieprzekroczenie określonego limitu obrotu w roku. Czy z początkiem roku 2015, zmieni się pułap obrotu do zwolnienia? Nie. Wbrew obawom podatników wysokość limitu obrotu rocznego do zwolnienia podmiotowego nie zmieni się po wejściu w życie nowych przepisów, a więc po 1 stycznia 2015 roku.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia aktualnego od 1 stycznia 2015 roku, ze zwolnienia będą mogli wciąż korzystać Ci podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł netto (a których sprzedaż towarów lub usług nie została pozbawiona prawa do zwolnienia np. ze względu na katalog wyłączeń). A co z osobami rozpoczynającymi prowadzenie sprzedaży w trakcie roku? W ich przypadku limit, tak jak w latach poprzednich, w 2015 roku będzie się wyliczać w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży, a dokładnie od dnia dokonania pierwszej sprzedaży do końca roku.

Co w takim razie zmieni się w sposobie liczenia obrotu do zwolnienia podmiotowego? Nowe rozporządzenie wprowadziło jedną drobną, ale bardzo istotną modyfikację – wymienia czynności, od których obrotu podatnik nie będzie wliczał do całości obrotu firmy.

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 – zmiana sposobu obliczania obrotu do zwolnienia

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia aktualnego w 2015-2016, do obrotu do zwolnienia podmiotowego nie będzie się wliczać zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia. O jakie czynności chodzi? Są to:

Poz. 36: Dostawa nieruchomości

Poz. 49: Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Trzeba przyznać, że to naprawdę korzystna zmiana dla przedsiębiorców. Dlaczego? Zastanówmy się: Zgodnie z bieżącymi przepisami, a więc do końca roku 2014 podatnik, który osiąga każdego miesiąca niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, ale jednorazowo sprzeda takiej osobie nieruchomość lub samochód, traci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej. Pojedyncza sytuacja zawyża całościowy roczny obrót podatnika, który zmuszony jest wprowadzić urządzenie fiskalne w swojej firmie. Gdyby nie sprzedaż jakiegoś środka trwałego, wartości niematerialnej lub prawnej czy nieruchomości, wielu podatników mogłoby korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej – ale nagłe przekroczenie limitu powoduje konieczność wyposażenia się w urządzenie fiskalne w ciągu dwóch miesięcy.

Od 1 stycznia 2015 roku sprzedaż nieruchomości, środka trwałego lub wartości niematerialnej czy prawnej nie zawyży już całości obrotu podatnika, ponieważ nie będzie on do niego wliczany!

Opisany powyżej problem po nowym roku nie będzie miał już miejsca, co w praktyce okaże się dla małych przedsiębiorców bardzo korzystne.

Warto na koniec podkreślić jednak dwie ważne sprawy:

1. Do całościowego obrotu podatnik nie będzie wliczał jedynie obrotu z czynności z poz. 36 oraz 49 załącznika do rozporządzenia aktualnego w 2015 i 2016 roku. Pozostałe czynności z obowiązującego po 1 stycznia 2015 r. katalogu zwolnień, w dalszym ciągu będą się wliczać do tego obrotu.

2. Nowy sposób obliczania obrotu do zwolnienia podmiotowego jest ważny dopiero od 1 stycznia 2015 roku. Do końca grudnia 2014 roku obowiązują jeszcze „stare” regulacje. Zgodnie z nimi, obrót ze sprzedaży nieruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji wlicza się do obrotu całościowego. Taka sprzedaż przed 1 stycznia 2015 roku, może spowodować przekroczenie przez podatnika limitu 20,000zł netto roku. Jeżeli dojdzie do niej zanim wejdą w życie nowe przepisy, a więc do końca grudnia 2014 roku, to będzie ona skutkować obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej (na podstawie przepisów obowiązujących do końca tego roku). W ciągu 2 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym przekroczono limit zwolnienia) podatnik będzie musiał wyposażyć się w kasę fiskalną.