Przedsiębiorcy wybranych branż szykowali się na wymianę dotychczasowych kas fiskalnych na kasy online z początkiem stycznia 2019 roku. Ale urządzenia nowej generacji nie pojawiły się w sprzedaży. Znane są proponowane terminy wprowadzenia kas fiskalnych online w 2019 – a właściwie 2020 roku.

Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z wprowadzenia na rynek kas fiskalnych online. Wiele przemawia za tym, że termin pojawienia się nowoczesnych urządzeń online’owych przesunie się jednak o cały rok.

 

Nowa ustawa o kasach online w 2019

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa – Prawo o miarach wciąż nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw i nie zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 roku, jak się tego spodziewano. Na posiedzeniu, które odbyło się w Sejmie 29 stycznia 2019 roku, zgłoszono poprawki do tego aktu prawnego i zaproponowano istotne aktualizacje. Jeśli projekt wejdzie w życie, zmienią się terminy wprowadzenia kas fiskalnych online dla poszczególnych branż.

A kiedy miałaby zacząć obowiązywać ustawa regulująca kwestię stosowania kas fiskalnych online? Proponowany termin to 1 marca 2019 roku.

 

Nowe terminy wprowadzenia kas online w 2020

Wymiana dotychczasowych urządzeń fiskalnych na kasy online dotyczy na razie wybranych grup przedsiębiorców. W związku z przesunięciem się terminu wejścia w życie nowej ustawy, zmienił się też harmonogram wprowadzenia kas online’owych w firmach. Jak wygląda na dzień dzisiejszy proponowany terminarz? Kasy fiskalne online muszą stosować:

  • Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy wykonujący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz zajmujący się dostawą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. 
  • Od 1 lipca 2020 roku podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także zajmujący się sprzedażą węgla. 
  • Od 1 stycznia 2021 roku podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi budowlane, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Oczywiście harmonogram ten zacznie obowiązywać dopiero po wejściu w życie znowelizowanej ustawy. Nie ma gwarancji, że zaproponowane na styczniowym posiedzeniu poprawki zostaną przyjęte oraz czy w dokumencie nie zajdą jeszcze jakieś zmiany.

 

Kasy fiskalne online dla lekarzy – kolejna branża wymieni kasy!