Modernizacja systemu kasowego niebawem stanie się faktem. Jeszcze w 2018 roku zobaczymy kasy fiskalne online na pólkach salonów sprzedaży tych urządzeń. Producenci kas mają podstawy do ubiegania się o zatwierdzenie projektów i produkcję nowoczesnych sprzętów online’owych.  

 

O planowanych zmianach w systemie kasowym wiadomo już od dłuższego czasu. Wprawdzie nie weszła jeszcze w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Od 5 lipca 2018 r. obowiązuje już jednak inny, ważny dla tej sprawy dokument. Chodzi o rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206).

 

Rozporządzenie techniczne a kasy fiskalne online

Opublikowane rozporządzenie techniczne otwiera producentom kas drogę do uzyskiwania homologacji dla nowoczesnych urządzeń rejestrujących. Kasy fiskalne online – bo o nich mowa – połączone są na stałe z Internetem i przekazują dane do tzw. Centralnego Repozytorium Kas. W  nowym rozporządzeniu technicznym określono szczegółowe wytyczne w tej kwestii np. zawarto informacje, że kasa przekazuje dane, używając domyślnego harmonogramu przekazu danych nie rzadziej niż co 2 godziny. Odbywa się to automatycznie i użytkownik urządzenia nie jest o tym informowany. Aktualne regulacje Ministra Przedsiębiorczości i Technologii określają też szczegółowe wytyczne techniczne dla urządzeń rejestrujących. Ma to znaczenie dla producentów kas fiskalnych i pośrednio dla każdego podatnika zobowiązanego do kupienia kasy online – urządzenia zaprojektowane zgodnie z wymogami rozporządzenia uzyskają potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar i będą mogły trafić do obrotu, a następnie do rąk przedsiębiorców. Kiedy? Można się spodziewać, że nastąpi to jesienią 2018 roku.

 

Tradycyjne urządzenia zostaną wycofane z użycia!

Nie stanie się to jednak od razu. Kasy fiskalne online zastąpią urządzenia starego typu stopniowo. Nowe rozporządzenie techniczne zawiera informacje o możliwości uzyskania homologacji dla kas dotychczas dostępnych na rynku. Kasy fiskalne z papierową kopią paragonu będą mogły uzyskać homologacje tylko do końca 2018 r., a kasy z kopią elektroniczną do końca 2022 r.

 

Kto kupi kasy fiskalne online w 2018r.?

Jak jednak wiadomo, niektórzy przedsiębiorcy będą musieli kupić nowe kasy fiskalne online, nawet jeśli używane przez nich kasy spełniają warunki zawarte w rozporządzeniu technicznym. Dlaczego? Wybrane branże, zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, muszą wymienić stare sprzęty na urządzenia online’owe w wyznaczonych terminach. Kasy fiskalne online kupią m.in. mechanicy, fryzjerzy, stacje paliw, kosmetyczki, prawnicy czy lekarze. Najwcześniej nabędą je podatnicy wykonujący następujące czynności:

  • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • usługi zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • dostawa benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Czynności te będą musiały być rejestrowane na kasach online’owych od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to w praktyce, że mechanicy, wulkanizatorzy czy właściciele stacji paliw muszą zakupić, zgłosić w urzędzie skarbowym i zafiskalizować nabyte sprzęty jeszcze w 2018 r. Od nowego roku każdy taki przedsiębiorca powinien ewidencjonować sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc z wykorzystaniem kasy online. W przeciwnym razie, w przypadku kontroli, czekają go przykre konsekwencje.